ADR

Farligt gods-transporter

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Jale Utbildning erbjuder utbildning för att få transportera farligt gods på allmän väg. För att få transportera farligt gods krävs en ADR utbildning, läs mer nedan vad varje utbildning innehåller och innebär.


ADR Grund utbildningen omfattar bl.a:

Utbildningen är en tredagars utbildning.


ADR Repetition

ADR Repetitionskurs – förnyelse och kursinnehåll
Det är viktigt att du slutför din ADR Repetitionskurs och att det hinner bli inrapporterat innan ditt gamla intyg går ut. Kravet för att gå en ADR Repetitionskurs är att du kan uppvisa ett giltigt ADR-intyg. På kursen kommer vi att gå igenom förändringar och titta på vilka nya bestämmelser som har tillkommit. Vi går även igenom Transporthandlingar och vilka krav som gäller på din utrustning och ditt fordon. Genomgång av transportbestämmelser samt övergångsbestämmelser och undantagsbestämmelser. ADR Repetitionskurs varvar praktiska övningar med teoretisk utbildning.

ADR Repetitionskurs – viktig påminnelse
Att gå en ADR Repetitionskurs är ett krav om du ska behålla ditt ADR-intyg. Samtidigt så handlar det primärt om att du ska få en genomgång av alla delar. Nya bestämmelser har trätt i kraft sen du tog din ADR för fem år sedan, det är därför viktigt att du vet vilka bestämmelser som gäller idag vid transport av farligt gods.