Vald kurs: Ergonomi och Hälsa (4)

Delmoment 4, Ergonomi och Hälsa ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. Kursdeltagaren ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga. Priserna är inklusive moms och i alla utbildningar ingår fika och lunch.

Delmål
3:3
Mål: kunna förebygga fysiska risker.
3:4
Mål: vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga.

Datum/plats

Tillgäng

Pris (inkl moms)

Inga tillfällen hittades.
Detaljer
Längd
1 Dagar
Kurskod
1225